Support
Twitter Facebook Google Plus LinkedIn RSS Feed

3D Model Turbosquid

Bot copy trade, Bot tín hiệu, Web quản lý thống kê theo ngày, theo tháng

Dịch vụ code bot trên telegram
 1. Bot thông báo tín hiệu
 2. Bot copy trade
   • Tự động đặt cược
   • Tự động copy theo tín hiệu
   • Tự động thông báo qua telegram
   • Tự động vào lệnh trên web/Telegram
   • Thống kê lợi nhuận ngày/tháng
Create/Thiết định copy trên Telegram

Quản lý bot telegram trên Web

Quản lý tài khoản/Công thức/Thống kê trên web

Telegram :  0904829288
Phone :  0904829288


Share on Google Plus

  Blogger Comment
  Facebook Comment

0 comments:

Post a Comment