Support
Twitter Facebook Google Plus LinkedIn RSS Feed

3D Model Turbosquid

Site test RegularExpression thuận tiện

Đang code dự án dùng đến RegularExpression lên tìm trên mạng được trang test rất tốt share cho các bạn dev dùng cho thuận tiện

Trang support 3 loại ngôn ngữ chính:
1. PHP
2. Javascript
3. Python
4. Nói chung là PHP hay java cũng gần giống nhau chỉ có cách dùng các ký tự đặc biệt hơi khác chút
các bạn cứ test trên site rồi tìm chuỗi nào phù hợp thì đưa vào source sửa lại một số ký tự đặc biệt là OK


Regular expressions testter
Share on Google Plus

    Blogger Comment
    Facebook Comment

0 comments:

Post a Comment