Support
Twitter Facebook Google Plus LinkedIn RSS Feed

3D Model Turbosquid

Chỉnh sửa template blogger RSS feed và URLs

Bài viết hướng dẫn chỉnh sửa template với các thay đổi về điều kiện search và feed
Để sửa đổi template cho blog theo ý mình các bạn phải nắm rõ các API Google đã thiết định cũng như các điều kiện của Blogger
Dưới đây là một số quy định của Blogger
Tìm kiếm các bài viết liên quan đến lables/tags
Tìm kiếm các bài viết với lables là FOO và BAR
http://domain.com/search/label/FOO+BAR OR
http://domain.com/search/?q=label:FOO+label:BAR

Tìm kiếm các bài viết liên quan đến FOO hoặc BAR
http://domain.com/search/?q=label:FOO|label:BAR
or
http://www.domain.com/search/?q=label:logitech|label:toshiba

Feed URLs
Phần feed urls này dùng để get thông tin các bài viết dưới dạng json
Khi get được chuỗi json ta sẽ pasre nó để view dạng HTML
Get feed với lables là FOO và BAR
http://domain.com/feeds/posts/default/-/FOO/BAR/ OR
http://domain.com/feeds/posts/default?q=label:FOO+label:BAR

Get feed liên quan đến FOO hoặc BAR
http://domain.com/feeds/posts/default/?q=label:FOO|label:BAR

Ngoài ra:
Có thể kết hợp get feed giữa các điều kiện AND và OR
http://www.domain.com/feeds/posts/default?q=label:debian+(label:logitech|label:toshiba)

Links tham khảo


Share on Google Plus

    Blogger Comment
    Facebook Comment

0 comments:

Post a Comment